Psykoterapi Frederiksberg

I min psykoterapeutiske praksis tilbyder jeg individuel psykoterapi, hvor jeg skaber et trygt og fortroligt rum for mine klienter. Gennem en holistisk tilgang og evidensbaserede metoder arbejder jeg sammen med dem for at håndtere personlige udfordringer og opnå indre balance og trivsel.

Hvad er psykoterapi?

Som psykolog arbejder jeg med psykoterapi, hvor jeg skaber et trygt og tillidsfuldt rum for mine klienter. Gennem terapeutiske samtaler og teknikker såsom kognitiv terapi og mindfulness, hjælper jeg mine klienter med at udforske deres tanker, følelser og adfærdsmønstre. Mit fokus ligger på at skabe en dyb forståelse for klientens individuelle udfordringer og at guide dem mod personlig vækst og trivsel.

Kognitiv adfærdsterapi

Dette fokusområde arbejder med at identificere og ændre negative tankemønstre og adfærdsmønstre, der kan forårsage eller forværre psykiske lidelser. Gennem KAT lærer klienterne at genkende og udfordre deres negative tanker og erstatte dem med mere realistiske og konstruktive tanker og handlinger.

Eksistentiel terapi

Denne tilgang fokuserer på at udforske klientens eksistentielle spørgsmål og livsudfordringer, såsom meningen med livet, frihed, valg, dødelighed og ensomhed. Gennem eksistentiel terapi hjælper jeg klienterne med at finde mening, formål og autenticitet i deres liv og forhold.

Psykoterapiens vej til forandring

I min praksis som psykoterapeut fokuserer jeg på at hjælpe mine klienter med at udforske deres indre verden og opnå personlig vækst. Gennem terapeutiske samtaler og teknikker arbejder vi på at identificere dybere mønstre af tanker, følelser og adfærd. Mit mål er at støtte mine klienter i at opnå større selvindsigt og mestre livets udfordringer. Ved at tilpasse min tilgang til hver enkelt klient skaber vi sammen et fundament for trivsel og livskvalitet.

Få mere at vide om mig som behandler