Parterapi Frederiksberg

Jeg tilbyder også parterapi på min klinik beliggende på Frederiksberg. Her skaber jeg et trygt og støttende rum, hvor par kan arbejde på at styrke deres forhold og løse konflikter. Gennem professionel og empatisk vejledning hjælper jeg par med at genopbygge tillid og forbedre kommunikationen i deres forhold.

Hvad er parterapi?

Som psykolog tilbyder jeg parterapi, hvor jeg arbejder tæt sammen med par for at styrke deres forhold og kommunikation. Gennem terapien skaber jeg et trygt og støttende miljø, hvor par kan åbne op og dele deres følelser og udfordringer på en konstruktiv måde.

Min tilgang til parterapi er præget af empati, respekt og evidensbaserede metoder. Jeg hjælper par med at identificere og løse konflikter, forbedre deres kommunikation og genopbygge tilliden i deres forhold.

Under vores sessioner fokuserer jeg på at øge parrets forståelse for hinanden og styrke deres forbindelse både følelsesmæssigt og praktisk. Vi arbejder også på at lære effektive kommunikationsfærdigheder og konflikthåndteringsteknikker, samt måder at genoplive romantikken og intimiteten i deres forhold på.

Gennem parterapi hos mig får par mulighed for at opnå en dybere indsigt i deres forhold og arbejde mod at skabe et sundt og harmonisk partnerskab. Jeg er dedikeret til at støtte dem på deres vej mod øget trivsel og tilfredshed i deres forhold.

Psykolog Helle Kingo Hansen

Sammenarbejde

I parterapien faciliterer jeg et samarbejdende miljø, hvor partnerne kan arbejde sammen om at identificere og løse konflikter samt styrke deres forhold. Gennem åbne samtaler og øvelser opmuntrer jeg til aktiv deltagelse og gensidig forståelse.

Kommunikationsforbedring

En central del af parterapien er at forbedre kommunikationen mellem partnerne. Jeg hjælper par med at udvikle effektive kommunikationsfærdigheder, lytteevner og konflikthåndteringsteknikker, der kan bidrage til en mere harmonisk og respektfuld interaktion i deres forhold.

Arbejd på kommunikation i parforholdet

Effektiv kommunikation udgør hjørnestenen i enhver sund og tilfredsstillende parrelation. Når par formår at udtrykke sig klart og ærligt, skabes en atmosfære af forståelse og empati. Gennem åbne samtaler kan konflikter adresseres og løses på en konstruktiv måde, hvilket styrker båndet mellem parterne. Tillid og intimitet blomstrer, når der er en følelse af åbenhed og ærlighed i kommunikationen. Desuden hjælper tydelig kommunikation med at forebygge misforståelser og fejlfortolkninger, der ellers kan føre til unødvendige konflikter og frustrationer. Derfor er det afgørende for enhver parforhold at prioritere en respektfuld og konstruktiv kommunikationsstil.

Få mere at vide om mig som behandler