Forside

Når du starter i psykoterapi begynder en proces, hvor vi samarbejder om at blive klogere på dine ressourcer og sårbarheder.

Om mig

Helle Kingo Hansen. Jeg er autoriseret psykolog og specialist i klinisk psykologi og psykoterapi med voksne. Jeg har 22 års terapeutisk erfaring med praksis på frederiksberg. Jeg tilbyder psykoterapi og rådgivning til unge og voksne med vidt forskellige personligheds- og livsproblematikker.

Det handler om dig og det der har betydning i dit liv.

Det kan være svært at søge hjælp. De fleste forsøger at håndtere vanskeligheder som de plejer og ved hjælp af de mennesker, der kender dem. Når dette ikke er tilstrækkeligt kan psykoterapi være en mulighed.

Vi tager udgangspunkt i dit nuværende liv og de omstændigheder, der sætter rammen om dit liv. Jeg vil hjælpe dig med at få klarhed over din situation, hvad du kunne tænke dig anderledes og hvad der forhindrer dig i at det lykkes.

Metode

Jeg er særligt inspireret af metoder indenfor samspillet mellem krop og psyke.

Nærværsterapi

I nærværsterapi arbejdes med nervesystemet evne til at regulere kroppens ressourcer og sindets evne til at mestre forandringer. Kroppen reguleres af nervesystemet, som er en fintfølende mekanisme, der reagerer på såvel ydre som indre faktorer.

Gennem opmærksomhed på kroppens ressourcer/ sårbarheder kombineret med samtale, arbejder vi med din aktuelle livssituation fx en stresstilstand.

Hvordan arbejder vi?

En terapisession varer 45 min.

I den indledende samtale fortæller du om dine vanskeligheder, hvad du søger hjælp til og hvad du håber at få ud af terapiforløbet. Vi taler om hvilke erfaringer du har med de vanskeligheder du søger hjælp til, hvad er hjælpsomt for dig og hvornår bliver du yderligere belastet.

Vi taler om hvilket forløb du har brug for og hvordan vi kan arbejde med dette. Jeg fortæller om mine metoder og min vurdering af din situation.

I den anden samtale vil jeg gerne høre din livshistorie (struktureret af mig) mhp. at få indblik i dine ressourcer og sårbarheder.

Derefter starter det egentlige terapiforløb.

Behandlingen foregår meget stille og roligt, med opmærksomhed på forskellige kropssignaler og deres betydning for din problematik som gavnlige eller belastende. Når du har kontakt med kroppen, kan du registrere mange af de signaler dine sanser, følelser og tanker sender. Du kan stoppe op, reflektere og vælge en handling, der er hensigtsmæssig i situationen.

”Krop-følelses dimensionen er essentiel i udforskningen og løsningen af de fleste problemstillinger.” (Hart)

Erfaring

Uddannelser og ansættelser

* Jeg vedligeholder mine kvalifikationer gennem kurser og supervision
* Opnåelse af Ydernummer på Frederiksberg 2008
* Specialistgodkendt af Socialstyrelsen i klinisk psykologi og psykoterapi 2008
* Autoriseret af socialstyrelsen 2001
* Cand. Psych. Fra Københavns Universitet 1997

* Privatpraktiserende psykolog (siden 2007)
* Ekstern underviser på Center for klinisk Uddannelse, Københavns Universitet
* Psykiatrisk Ambulatorium, Region Hovedstaden, Hillerød
* Distriktspsykiatrisk Center Valby
* Videncenter for Socialpsykiatri

Priser og praktisk

Priser på 1. januar 2017. Taksten reguleres hvert år pr. 1/1 og følger den generelle prisudvikling.

Individuel samtale pr. gang 1200,-
Parsamtale pr. time 1800,-
Individuel Coaching/supervision pr. time 1500,-

Ved sygdom og andet fravær meldes afbud senest 24 før samtalen.
Ved udeblivelse eller afbud senere betales fuld pris.

Samtaleforløb med henvisning fra egen læge:
Jeg har overenskomst med sygesikringen og tager imod klienter, der opfylder kriterierne for henvisning fra egen læge.

Det bedes oplyst , hvilken kategori man er henvist under.

* Røveri-,volds og voldtægtsofre
* Trafik- og ulykkesofre
* Pårørende til alvorligt psykisk syge
* Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
* Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
* Pårørende ved dødsfald
* Personer, der har forsøgt selvmord
* Kvinder, der har fået foretaget abort efter 12. graviditetsuge
* Personer, der inden det fyldte 18.år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
* Personer over 18 år med let til moderat depression
* Personer mellem 18 og 38 år med let til moderat angst lidelse herunder OCD

Kontakt

Email:  frb.psyk@gmail.com
Adresse Peter Bangsvej 7A, 4. etage 2000 Frederiksberg
Telefon: 30202363

Hjemmeside udviklet af: www.lundhjemmesider.dk