Forside

Når du starter i psykoterapi begynder en proces, hvor vi samarbejder om at blive klogere på dine ressourcer og sårbarheder.

Om mig

 Jeg er autoriseret psykolog og specialist i klinisk psykologi og psykoterapi med voksne. Jeg har 22 års terapeutisk erfaring med praksis på Frederiksberg. Jeg tilbyder psykoterapi og rådgivning til unge og voksne med vidt forskellige personligheds- og livsproblematikker

De fleste forsøger at håndtere deres problemer og vanskeligheder selv og med hjælp fra familie og venner. Når dette ikke er tilstrækkeligt kan psykoterapi være en mulighed.

Som psykolog er jeg lyttende og hjælper dig med at undersøge aspekter i dit liv, du måske ikke tidligere har været opmærksom på eller formået at rumme og håndtere. Jeg er nærværende og engageret i at finde ressourcer til at klare de vanskeligheder du ønsker hjælp til.

Det handler om dit liv og det, der har betydning i dette liv.

Vi tager udgangspunktet i dit daglige liv og de omstændigheder, der sætter rammen om dette liv. Jeg vil hjælpe dig med at få klarhed over din situation, hvad du kunne tænke dig anderledes og hvad der forhindrer dig i at det lykkes.

Metode

Jeg er særligt inspireret af metoder indenfor samspillet mellem krop og psyke.

Neuroaffektiv psykoterapi

I neuroafffektiv psykoterapi arbejdes med nervesystemets evne til at regulere kroppens ressourcer og sindets evne til at mestre forandringer. Kroppen regulerer af nervesystemet, der er en fintfølende mekanisme, der reagerer på såvel ydre som indre faktorer.

Gennem opmærksomhed på kroppens ressourcer / sårbarheder kombineret med samtale, arbejder vi med din aktuelle livssituation fx en stresstilstand.

Hvordan arbejder vi?

En terapisession varer 45 min.

I den indledende samtale fortæller du om dine vanskeligheder, hvad du søger hjælp til og hvad du håber at få ud af terapiforløbet. Vi taler om hvilke erfaringer du har med de vanskeligheder du søger hjælp til, hvad der er hjælpsomt og hvornår bliver du yderligere belastet.

Vi taler om hvilket forløb du har brug for og hvordan vi kan arbejde med dette. Jeg fortæller om mine metoder og min vurdering af din situation.

I den anden samtale vil jeg gerne høre din livshistorie (struktureret af mig) mhp. at få indblik i dine ressourcer og sårbarheder.

Derefter starter det egentlige terapiforløb.

Behandlingen foregår gennem samtale og med opmærksomhed på forskellige kropssignaler og deres betydning for din problematik som gavnlig eller belastet. Vi tager hver gang udgangspunkt i hvor du er og hvad, der fylder mest i dette liv. Vi trækker tråde til tidligere erfaringer og opbygger og vedligeholder ressourcer til at rumme og mestre sårbarheder. Ved at fokusere på både sansninger, følelser og tanker kan du få indblik i dine samlede ressourcer og ikke udelukkende den idealiserede udgave af dig. Du kan stoppe op, reflektere og vælge en håndtering, der er hensigtsmæssig i situationen. 

”Krop-følelses dimensionen er essentiel i udforskningen og løsningen af de fleste problemstillinger.” (Hart)

Erfaring

Uddannelser og ansættelser

Jeg vedligeholder mine kvalifikationer gennem kurser og supervision

Jeg har siden 2003 uddannet mig og taget kurser og superviseret indenfor den neuroaffektive medtode.

Jeg har taget efteruddannelse i denne metode, 2014-16

NARM: Neuro Affektiv Relations Metode, som har særligt fokus på udviklingstraumer.

Siden 2016 har jeg yderligere uddannet mig i den kognitive metode Self Compassion Mindfulness, som særligt har fokus på, hvordan vi behandler os selv, når livet er svært.

* Opnåelse af Ydernummer på Frederiksberg 2008
* Specialistgodkendt af Socialstyrelsen i klinisk psykologi og psykoterapi 2008
* Autoriseret af socialstyrelsen 2001
* Cand. Psych. Fra Københavns Universitet 1997

* Privatpraktiserende psykolog (siden 2007)
* Ekstern underviser på Center for klinisk Uddannelse, Københavns Universitet
* Psykiatrisk Ambulatorium, Region Hovedstaden, Hillerød
* Distriktspsykiatrisk Center Valby
* Videncenter for Socialpsykiatri

Priser og praktisk

Priser pr 1. april 2021. Taksten regulerer hvert år pr. 1/4 og følger den generelle prisudvikling.

Egen betalere og forsikringer.

Individuel samtale pr. session 1225, – pr. 1/4.22 1250,-
Parsamtale pr. session 1800, – pr.1/4.22 1850,-
Individuel coaching / rådgivning pr. session 1500, – pr. 1/4.22 1550,-

Ved sygdom og andet fravær meldes afbud senest 24 før samtalen.
Ved udeblivelse eller afbud senere betales fuld pris.

Henvisning:

Jeg har overensstemmelse med sygesikringen og tager imod klienter, der har henvisning fra egen læge

Det bedes oplyst, hvilken kategori du er henvist under.

Der er i perioder voldsomt pres på sygesikringsordningen og derfor længere ventetider. Det kan være en mulighed at starte som egenbetaler i ventetiden, (se priser ovenfor)

Samtaleforløb med henvisning: 12 samtaler.

På nuværende tidspunkt kan unge mellem 18-24 år, der lider af angst eller depression få gratis behandling hos psykologer, der tager mod henvisninger.

Din læge skal vurdere om du opfylder kriterierne for en af de 11 henvisningskategorierne:

* Røveri-, volds og voldtægtsofre
* Trafik- og ulykkesofre
* Pårørende til alvorligt psykisk syge
* Personer ramt af alvorligt ugyldig sygdom
* Pårørende til personer ramt af alvorligt ugyldig sygdom
* Pårørende ved dødsfald
* Personer, der har forsøgt selvmord
* Kvinder, der har fået foretaget abort efter 12. graviditetsuge
* Personer, der inden det fyldte 18.år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
* Personer over 18 år med let til moderat depression
* Personer over 18 år med let til moderat angst lidelse herunder OCD

Priser pr 1. april 2021

Første samtale 424,20 kr

Efterfølgende samtaler 353,72

Afbud meddeles senest kl 16 dagen før aftalt samtale.

Ved for sent afbud eller udeblivelse honoreres psykologen ikke fra regionen, men modtager din betaling som kompensation for den manglende samtaleindtægt. Hvis dette sker flere gange skal du betale dobbelthonorar.

Kontakt

Email:  frb.psyk@gmail.com
Adresse Peter Bangsvej 7A, 4. etage 2000 Frederiksberg
Telefon: 30202363

Hjemmeside udviklet af: www.lundhjemmesider.dk